Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 2. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -8 až -4°C. Noční teploty -11 až -15°C.

Mobilní verze

mobilní verze webu

Bannery

1

2

3

45

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 58
TÝDEN: 1844
CELKEM: 239564

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení a Zápis ZO ze dne 27.09.2017

Zápis č. 7/2017

 

 

z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 27. 9. 2017 od 19:00 hodin v kanceláři starosty obce.

 

Přítomni:               Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef, Voborníková Ilona, Hladíková Jana, Zítko Jaroslav, Menclová Miluše, Kvirenc Radek    

 

 

Omluveni:             Kyral Roman

                             

Program:

 

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

3. Cenová nabídka na střechu obecního úřadu

4. Cenová nabídka na střechu tělocvičny ZŠ

5. Cenová nabídka na okna v tělocvičně ZŠ

6. Cenová nabídka na opravu oken v MŠ

7. Schválení finančních darů z transparentního účtu

8. Rozpočtové opatření č. 4/2017

9. Zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.

10. Cenová nabídka na opravu fasády MŠ Bohuslavice

11. Cenová nabídka na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice

12. Cenová nabídka na opravu veřejného osvětlení

13. Diskuse

14. Závěr

 

 

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

Starosta zahájil schůzi v 19:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený program schůze.

 

Hlasování:             ANO:             10                    NE:         0                          ZDRŽEL SE:           0

Doplněný program byl jednohlasně schválen.

 

 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

Návrhová komise:               p. Nývlt, pí. Menclová

Ověřovatelé zápisu:           pí. Voborníková, p. Novotný     

Zapisovatelka:                      pí. Čudová

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni.

 

 

3. Cenová nabídka na střechu obecního úřadu

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276 Kč na výměnu střešní krytiny na obecním úřadu. Naúčtovaná práce je včetně sundání starého eternitu, uložení na skládce, oplechování a pokrytí střechy šablonami Prefa.

 

Hlasování:             ANO:         9                         NE:            0                 ZDRŽEL SE:           1 (p. Syrovátko)

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276 Kč.

 

 

4.  Cenová nabídka na střechu tělocvičny ZŠ

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč na opravu střechy tělocvičny ZŠ.

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč.

 

 

5. Cenová nabídka na okna v tělocvičně ZŠ

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč na výměnu oken v tělocvičně ZŠ.

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                   ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč.

 

 

6. Cenová nabídka na opravu oken v MŠ

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč na opravu oken a vchodových dveří poškozených při vichřici v MŠ.

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                   ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč.                               

 

 

7. Schválení finančních darů z transparentního účtu

ZO bylo seznámeno s přijatými finančními dary, které dárci darovali obci Bohuslavice do konce září 2017.

   

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                   ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje finanční dary od dárců obci Bohuslavice ve výši 473 000 Kč.

 

8. Rozpočtové opatření č. 4/2017

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 4/2017

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                   ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017.

 

9. Zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.

ZO bylo seznámeno se Smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice knn vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice knn vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.

  

10. Cenová nabídka na opravu fasády MŠ Bohuslavice

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč na opravu fasády MŠ Bohuslavice.

 

Hlasování:             ANO:         10                        NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč.

 

 

11. Cenová nabídka na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice a odkládá tento bod na příští jednání ZO.

 

ZO bere na vědomí.

 

 

12. Cenová nabídka na opravu veřejného osvětlení

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu veřejného osvětlení poničeného vichřicí a odkládá tento bod na příští jednání ZO.

 

ZO bere na vědomí.

 

13. Diskuse

Starosta informoval zastupitele, že na něho bylo podáno panem J.Š. z Bohuslavic trestní oznámení za zpronevěru. Starosta k této věci podal vysvětlení na oddělení kriminální policie v Náchodě a tím je pro něho celé nepodložené obvinění uzavřeno. Závěrem dodal, že by bylo slušné, aby se mu pan J.Š. za toto smyšlené obvinění alespoň omluvil. 

Ředitelka ZŠ pí. Hladíková -  nutnost zřízení zabezpečovacího zařízení na vchodové dveře ZŠ.

 

 

14. Závěr

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi ve 20.00 hod.

  

Usnesení ZO č. 7/2017 ze dne 27. 9. 2017

 

ZO schvaluje:

1. Zahájení, doplnění a schválení programu.

2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.

3. Nabídku firmy Tesařství Jiří Šafář, Nové Město nad Metují v celkové výši 867 276 Kč.

4. Nabídku firmy Pavel Balcar, Vysokov 175 v celkové výši 310 677 Kč.

5. Nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 79 169 Kč.

6. Nabídku firmy Okna Macek a.s., Hradec Králové v celkové výši 49 147 Kč.

7. Finanční dary od dárců obci Bohuslavice ve výši 473 000 Kč.

8. Rozpočtové opatření č. 4/2017.

9. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2014811/VB/2 Bohuslavice knn vedení 766/3 Maryšková s f. ČEZ Distribuce, a.s.

10. Nabídku firmy STAVOS Dobruška, s.r.o. v celkové výši 401 329 Kč.

 

 

ZO bere na vědomí:

1. Cenovou nabídku na výměnu podlahy v tělocvičně ZŠ Bohuslavice.

2. Cenovou nabídku na opravu veřejného osvětlení.

 

Zapsala dne:                pí. Čudová,  27. 9. 2017

Ověřovatelé zápisu:     pí. Voborníková, p. Novotný

Návrhová komise:          p. Nývlt, pí. Menclová

 

 

Zápis ověřují:               pí. Voborníková                 …………………………. 

        

                                   p. Novotný                             ……....………………………                                                                              

Schvaluje:                           p. Jiří Tojnar, starosta obce  …………………………........

 

 

 

 

Přílohy :

-     Cenová nabídka na střechu obecního úřadu

-     Cenová nabídka na střechu tělocvičny ZŠ

-     Cenová nabídka na okna v tělocvičně ZŠ

-    Cenová nabídka na opravu oken v MŠ

-     Soupis finanční darů pro obec Bohuslavice

-     Rozpočtové opatření č. 4/2017

-    Smlouva o zřízení věcného břemene s f. ČEZ Distribuce, a.s.

-    Cenová nabídka na opravu fasády MŠ Bohuslavice

Vyvěšeno: 3. 10. 2017

Datum sejmutí: 19. 10. 2017

Zpět